Společnost Educa – Institut celoživotního vzdělávání s.r.o. byla založena v roce 2008, jako neziskový projekt zaměřený na zvyšování vzdělanosti a rozvoje osobnosti, který si klade za cíl vytvoření kvalitního a moderního vzdělávacího prostředí s rozmanitou nabídkou výuky, s výhledem na vytvoření sytému “škola budoucnosti”.

Během několika let svého působení získal Institut 20 akreditací rekvalifikačních kurzů, které se realizovaly na dvou pobočkách, v Praze a Mladé Boleslavi.

V roce 2015, se změnou vedení společnosti, přišlo pár radikálních změn, které společnost profilovaly do několika oborů nesoucích společné cíle – vzdělávání, pomoc a podpora. Nabídka rekvalifikačních kurzů se zúžila na vybrané obory a zahájilo se rozmanité návazné profesní a zájmové vzdělávání. Obě pobočky byly sloučeny do Prahy, kde nyní disponujeme třemi učebnami a kancelářských zázemím.

FOTOGALERIE

Náš vzdělávací Institut je zaměřen především na rozvoj a podporu těch, kteří se v životě rozhodli věnovat vzdělávání, rozvoji, pomoci a podpoře druhých.

Na základě stejného poslání vznikl pod záštitou Institutu celoživotního vzdělávání partnerský neziskový projekt SUPERPEOPLE, který poskytuje podporu začínajícím projektům, šíří osvětovou myšlenku pomoci a inovuje způsob vzdělávání.