Rodina

Rodina

Máte pocit, že je třeba se na výchovu dnešních dětí trochu více připravit?

Chcete udělat při výchově svých dětí co nejméně chyb?

Zajímáte se aktivně o problematiku výchovy a vzdělávání?

Chválíme!
Právě pro svědomité rodiče, připravené věnovat se rozvoji svých dětí, nabízíme přednášky a semináře, které jsou zaměřeny na osvojení teoretických základů a předání praktických zkušeností použitelných v domácím prostředí.