Profesní rozvoj

Profesní rozvoj

Chcete zlepšit své šance na trhu práce?

Cítíte potřebu zapracovat na svém profesním rozvoji?

Chystáte se měnit změstnání nebo uvažujete o podnikání?

Chcete pracovat na podpoře Vašich profesních cílů?
Naše kurzy jsou zaměřeny na výsledky, chceme aby jste si od nás odnesli jen prakticky využitelné informace a návody. Seznámíme Vás se základní teorií potřebnou k proniknutí do tématu a dále se budeme bavit již čistě prakticky.